Hàm php cắt ký tự cuối chuỗi

18-11-2014 14:41:59 | Lượt xem 3.033

Hàm php cắt ký tự cuối chuỗi, tùy chọn số ký tự bạn muốn cắt

Hàm xây dựng sẳn:

function cat_kytu_cuoichuoi($chuoi,$sokytu){
    $len=strlen(trim($chuoi));
    $len=$len-$sokytu;
    $kq = substr($chuoi,0,$len);
return $kq;
}

Cách dùng: 
Ví dụ đoạn text sau: Thiết kế website chuyên nghiệp xx
và tôi muốn cắt chử xx phía sau

$chuoi="Thiết kế website chuyên nghiệp xx"
$sokytu=2


Gọi hàm: cat_kytu_cuoichuoi('Thiết kế website chuyên nghiệp xx',2);
Kết quả hiện: "
Thiết kế website chuyên nghiệp"

Chúc các bạn thành công..!
 

Bình luận

Những câu hỏi thường gặp

❖ Công ty thiết kế website cao cấp chuẩn SEO có từ bao lâu?

❖ Tại sao bạn chọn dịch vụ thiết kế website cao cấp của chúng tôi?

❖ Thứ hạng và uy tín thiết kế website cao cấp của chúng tôi ?

Hotline Hotline